Pod písmenem C

1.

Celetná

2.

Cihelná

Pod písmenem G

1.

Gogolova

Pod písmenem CH

1.

Charvátova

Pod písmenem R

1.

Revoluční

2.

Růžová

3.

Rybná

4.

Rytířská

Pod písmenem Ř

1.

Řásnovka

2.

Řetězová

3.

Řeznická

4.

Říční

Pod písmenem W

1.

Washingtonova

2.

Wilsonova

Pod písmenem Z

1.

Zámecké schody

2.

Zlatnická

Pod písmenem Ž

1.

Žatecká

2.

Železná

3.

Žitná