Pod písmenem A

1.

Andělova

2.

Angelovova

Pod písmenem C

1.

Cihlářova

2.

Cílkova

3.

Cuřínova

Pod písmenem E

1.

Emlerova

Pod písmenem F

1.

Fišerova

Pod písmenem G

1.

Generála Šišky

Pod písmenem CH

1.

Cholupická

2.

Chuchelská

Pod písmenem I

1.

Imrychova

Pod písmenem J

1.

Jordana Jovkova

Pod písmenem Š

1.

Šatrova

2.

Špirkova

3.

Šumavského

4.

Šumenská