Pod písmenem D

1.

Dittrichova

2.

Dřevná

Pod písmenem F

1.

Francouzská

2.

Fričova

Pod písmenem G

1.

Gorazdova

Pod písmenem CH

1.

Chodská

2.

Chopinova

Pod písmenem I

1.

Ibsenova

2.

Italská

Pod písmenem O

1.

Odborů

2.

Oldřichova

Pod písmenem Ř

1.

Římská

Pod písmenem W

1.

Wenzigova

2.

Wilsonova

Pod písmenem Z

1.

Záhořanského

2.

Záhřebská

Pod písmenem Ž

1.

Žitná