Pod písmenem A

1.

Ambrožova

Pod písmenem C

1.

Cimburkova

Pod písmenem D

1.

Dalimilova

2.

Domažlická

Pod písmenem F

1.

Fibichova

Pod písmenem CH

1.

Chelčického

2.

Chlumova

3.

Chrudimská

4.

Chvalova

Pod písmenem M

1.

Malešická

2.

Milešovská

3.

Milíčova

Pod písmenem Ř

1.

Řehořova

2.

Řipská