Pod písmenem E

1.

Engelsova

2.

Exnárova

Pod písmenem F

1.

Federátov

2.

Fintická

Pod písmenem G

1.

Grešova

Pod písmenem H

1.

Hapákova

2.

Hlavná

3.

Hviezdna

4.

Hviezdoslavova

Pod písmenem CH

1.

Chalupkova

Pod písmenem L

1.

Lesnícka

2.

Levočská

3.

Lidická

4.

Limbová

5.

Lomnická

Pod písmenem O

1.

Okrajová

2.

Okružná

3.

Októbrová

4.

Oravská

Pod písmenem R

1.

Royova

2.

Rybárska

Pod písmenem U

1.

Urxova

Pod písmenem W

1.

Weberova

Pod písmenem Ž

1.

Železničiarska