Pod písmenem D

1.

D. Kubíka

2.

Dlhá

3.

Duklianska

Pod písmenem F

1.

F. Madvu

2.

Fialková

Pod písmenem G

1.

Garbiarska

2.

Gazdovská

Pod písmenem H

1.

Hrabová

2.

Hviezdoslavova

Pod písmenem I

1.

I. Bukovčana

2.

I. Krasku

Pod písmenem K

1.

K. Nováckeho

2.

Koncová

3.

Kútovská

Pod písmenem L

1.

Lesná

2.

Letisková

3.

Lipová

4.

Lúčna

Pod písmenem T

1.

Tkáčska

2.

Trhová

Pod písmenem U

1.

Urbánkova

2.

Urbárska

Pod písmenem Ž

1.

Železničiarska