Pod písmenem Č

1.

Čelakovského

Pod písmenem D

1.

Dobrovského

2.

Dvorská

3.

Dvořákova

Pod písmenem L

1.

Lidická

Pod písmenem O

1.

Obchodní

2.

Oblouková

Pod písmenem R

1.

Riegrova

2.

Rudná

3.

Růžová

4.

Rybničná

Pod písmenem Š

1.

Šamonilova

2.

Školská

3.

Štefánikova

Pod písmenem T

1.

Tylova

Pod písmenem U

1.

U Lesa

2.

U Pelikána

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova