Pod písmenem B

1.

Bottova

Pod písmenem Č

1.

Čsl. armády

Pod písmenem D

1.

Dlhoveská

2.

Dolná

3.

Drieňová

4.

Družstevná

Pod písmenem G

1.

Gaštanová

2.

Gen. L. Svobodu

Pod písmenem H

1.

Hlavná

2.

Hlboká

3.

Hliník

4.

Hollého

Pod písmenem J

1.

J. Palárika

2.

Javorová

3.

Jazerná

Pod písmenem K

1.

Kpt. Jaroša

2.

Kukučínova

Pod písmenem L

1.

L. Novomeského

2.

Letná

3.

Lipová

Pod písmenem N

1.

Nádražná

2.

Narcisová

3.

Nešporova

4.

Nitrianska

5.

Nivy

Pod písmenem P

1.

P. Pázmaňa

2.

Pionierska

Pod písmenem S

1.

Sládkovičova

2.

Slnečná

3.

SNP

Pod písmenem Š

1.

Švermova

Pod písmenem Z

1.

Záhradnícka