Pod písmenem B

1.

Baxova

Pod písmenem C

1.

Církvičská

Pod písmenem E

1.

Etropolská

Pod písmenem H

1.

Hasičská

2.

Havlíčkova

3.

Hradišťko

4.

Husova

Pod písmenem J

1.

Jateční

2.

Jižní Svah

Pod písmenem L

1.

Lhotecká

2.

Libíň

3.

Lidická

4.

Luční

Pod písmenem O

1.

Olbrachtova

2.

Oříkov

Pod písmenem R

1.

Růžová

Pod písmenem Š

1.

Šafaříkova

2.

Švermova

Pod písmenem T

1.

Třebnice

2.

Tyršova

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova