Pod písmenem B

1.

Bartovická

2.

Boční

3.

Březová

4.

Březůvka

Pod písmenem Č

1.

Čalounická

Pod písmenem F

1.

Frýdecká

Pod písmenem H

1.

Hasičská

2.

Hlavní

3.

Hraniční

Pod písmenem J

1.

Jižní

Pod písmenem L

1.

Lipová

Pod písmenem M

1.

Mezní

2.

Místní

3.

Morušová

Pod písmenem O

1.

Obecní

2.

Okrajová

3.

Okružní

4.

Ořechová

5.

Osadní

Pod písmenem Ř

1.

Řadová

Pod písmenem Š

1.

Šajarská

2.

Šenov

3.

Šenovská

4.

Školní

5.

Škrbeňská

Pod písmenem T

1.

Těšínská

2.

Tichá