Pod písmenem B

1.

Barákova

Pod písmenem Č

1.

Čs. armády

Pod písmenem H

1.

Havlíčkova

2.

Husova

Pod písmenem J

1.

Jiráskova

Pod písmenem L

1.

Lesní

2.

Lipová

Pod písmenem M

1.

Masarykovo náměstí

Pod písmenem Ř

1.

Říčanská

Pod písmenem S

1.

Sadová

2.

Slunečná

3.

Smiřických

Pod písmenem Š

1.

Škvorec

Pod písmenem T

1.

Třebohostice

2.

Tyršova

Pod písmenem V

1.

V Edenu