Pod písmenem P

1.

Příčná

Pod písmenem S

1.

Snět