Pod písmenem Č

1.

Čálovice

2.

Černínská

Pod písmenem H

1.

Humprechtská

Pod písmenem K

1.

Kdanice

2.

Krátká

Pod písmenem L

1.

Lavice

2.

Lípová

Pod písmenem M

1.

Malé náměstí

Pod písmenem O

1.

Ořechová

Pod písmenem R

1.

Raisova

Pod písmenem Š

1.

Šafranice

2.

Šolcova

3.

Špálova

Pod písmenem T

1.

Trní

2.

Turnovská

3.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Sklárny

2.

U Škrobárny

3.

Úžlabina

Pod písmenem Z

1.

Za Poštou

2.

Za Školou

3.

Zahradní

4.

Zajakury