Pod písmenem A

1.

Alšova

2.

Atletická

Pod písmenem C

1.

Citická

Pod písmenem F

1.

Fibichova

Pod písmenem G

1.

Gagarinova

Pod písmenem CH

1.

Chebská

Pod písmenem O

1.

Obce Ležáky

2.

Odboje

3.

Ondříčkova

Pod písmenem Š

1.

Školní

2.

Škroupova

3.

Šlikova

4.

Švabinského

Pod písmenem U

1.

U Divadla

2.

Učitelská

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

Pod písmenem Z

1.

Zámecká

2.

Závodu míru

Pod písmenem Ž

1.

Žákovská

2.

Želivského