Pod písmenem B

1.

Boční

Pod písmenem D

1.

Družstevní

Pod písmenem H

1.

Hrádek

Pod písmenem J

1.

Jižní

Pod písmenem L

1.

Lesní

2.

Luční

Pod písmenem M

1.

Malá

Pod písmenem P

1.

Pardubická

2.

Pohránov

3.

Pohránovská

4.

Polní

Pod písmenem R

1.

Račanská

Pod písmenem S

1.

Severní

2.

Sluneční

3.

Sportovní

4.

Srch

Pod písmenem V

1.

V Uličce