Pod písmenem B

1.

Bystré

Pod písmenem H

1.

Horní Dřevíč

Pod písmenem CH

1.

Chlívce

Pod písmenem S

1.

Stárkov

Pod písmenem V

1.

Vápenka