Pod písmenem J

1.

Jar. Svobody

2.

Jiráskova

Pod písmenem M

1.

Malá stránka

Pod písmenem O

1.

Ostopovická

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Tetčická

2.

Trpín

Pod písmenem U

1.

U Kostela

2.

U Koupaliště

3.

Úvoz

Pod písmenem Z

1.

Za Humny

2.

Zbirovského

Pod písmenem Ž

1.

Žleby