Pod písmenem A

1.

Alešova

2.

Americká

Pod písmenem F

1.

Forstova

Pod písmenem G

1.

Gagarinova

Pod písmenem O

1.

Ořechová

Pod písmenem R

1.

Revoluční

2.

Rooseveltova

3.

Ruská

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova