Pod písmenem D

1.

Dobřeň

Pod písmenem J

1.

Jednov

Pod písmenem L

1.

Labutice

Pod písmenem M

1.

Malenovice

Pod písmenem O

1.

Ohrádka I

2.

Ohrádka II

Pod písmenem S

1.

Solopysky

2.

Suchdol

Pod písmenem V

1.

Vysoká