Pod písmenem A

1.

A. Muchy

Pod písmenem D

1.

Dolní

Pod písmenem H

1.

Horní

2.

Hornická

Pod písmenem J

1.

J. Šlosara

Pod písmenem L

1.

Luční

Pod písmenem M

1.

Milíčova

Pod písmenem O

1.

O. Kišové

2.

Ostravská

Pod písmenem R

1.

Rybářská

Pod písmenem S

1.

Selská

2.

Sportovní

3.

Staříčská

4.

Svážná

Pod písmenem U

1.

Úzká

Pod písmenem V

1.

V. Blodka

2.

Viléma Blodka