Pod písmenem B

1.

Boční

Pod písmenem C

1.

Cikanecká

Pod písmenem Č

1.

Čsl. armády

Pod písmenem D

1.

Dopravní

2.

Družstevní

Pod písmenem H

1.

Havlíčkova

2.

Hlavní

3.

Horní

Pod písmenem K

1.

Komenského

2.

Kostelní

3.

Krátká

Pod písmenem L

1.

Libušina

Pod písmenem M

1.

Moravská

Pod písmenem O

1.

Ohradská

2.

Okružní

Pod písmenem R

1.

Račanská

2.

Rekreační

3.

Revoluční

Pod písmenem S

1.

Svratka

Pod písmenem T

1.

Táborská

2.

Tučkova

Pod písmenem U

1.

U Koupaliště

2.

U Mostu

3.

U Zbrojnice

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova