Pod písmenem C

1.

Cajthamlova

2.

Celní

3.

Cihelní

Pod písmenem G

1.

Gagarinova

2.

gen. Svobody

3.

Gorkého

Pod písmenem CH

1.

Chelčického

Pod písmenem Ř

1.

Řetenická

Pod písmenem Ž

1.

Žalanská

2.

Žižkova