Pod písmenem A

1.

Akademická

Pod písmenem Č

1.

České Kopisty

Pod písmenem F

1.

Finské domky

2.

Fučíkova

Pod písmenem K

1.

Komenského

2.

Kréta

3.

Křižovatka

Pod písmenem M

1.

Máchova

Pod písmenem N

1.

Na Krétě

2.

nám. ČSA

3.

Nové Kopisty

Pod písmenem R

1.

Revoluční

Pod písmenem Ř

1.

Řeznická

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Terezín

2.

Tyršova

Pod písmenem V

1.

Vodárenská

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova