Pod písmenem B

1.

Bořivoje

Pod písmenem H

1.

Hájka z Libočan

2.

Hradní

Pod písmenem K

1.

Koda

2.

Kodecká

Pod písmenem M

1.

Mramorová

Pod písmenem O

1.

Odboje

Pod písmenem T

1.

Tetín

Pod písmenem U

1.

U Rozvodny

Pod písmenem Ž

1.

Župní