Pod písmenem B

1.

Bedřicha Smetany

Pod písmenem F

1.

Filipova Hora

Pod písmenem H

1.

Hrabůvka

Pod písmenem J

1.

Jana Žižky

2.

Jiráskova

Pod písmenem K

1.

Krátká

2.

Kvasická

Pod písmenem M

1.

Machovská

2.

Mánesova

3.

Masarykova

4.

Metlov

Pod písmenem P

1.

Peškov

2.

Přasličná

Pod písmenem S

1.

Skály

2.

Sokolská

3.

Spojovací

4.

Sportovní

Pod písmenem Š

1.

Švermova

Pod písmenem T

1.

Tlumačov

Pod písmenem Z

1.

Zábraní