Pod písmenem A

1.

Armádna

Pod písmenem C

1.

Cintorínska

2.

Clementisova

Pod písmenem E

1.

Električná

Pod písmenem F

1.

Farská

Pod písmenem CH

1.

Chotárna

Pod písmenem I

1.

Inovecká

2.

Istebnícka

3.

Ivana Krasku

Pod písmenem R

1.

Riznerova

2.

Rybárska

Pod písmenem T

1.

T. Vansovej

2.

Továrenská

3.

Trenčín

Pod písmenem Ž

1.

Žabinská

2.

Železničná

3.

Žilinská