Pod písmenem C

1.

Coburgova

Pod písmenem Č

1.

Čajkovského

Pod písmenem D

1.

Dedinská

Pod písmenem R

1.

Radlinského

2.

Rajčurská

Pod písmenem Z

1.

Západná

2.

Zelenečská