Pod písmenem Č

1.

Čapkova

2.

Čechova

3.

Čistá

4.

Čsl. dobrovolců

Pod písmenem F

1.

Františka Kavana

2.

Fučíkova

Pod písmenem G

1.

Granátová

Pod písmenem O

1.

Opletalova

Pod písmenem R

1.

Rokycanova

2.

Rubínová

Pod písmenem Š

1.

Šlikova

2.

Šolcova

3.

Švermova

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova