Pod písmenem B

1.

Boženy Němcové

Pod písmenem D

1.

Dlouhá

2.

Družstevní

3.

Dukelská

Pod písmenem F

1.

Fialková

Pod písmenem H

1.

Havlíčkova

2.

Hornická

Pod písmenem L

1.

Lesní

2.

Lesní zátiší

3.

Liliová

4.

Línská

5.

Luční

Pod písmenem M

1.

Malá

2.

Mírová

Pod písmenem O

1.

Okružní

2.

Ovocná

Pod písmenem Š

1.

Šeříková

Pod písmenem T

1.

Tichá

2.

Tlučenská

3.

Třešňová

4.

Tylova

5.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Fulínů

2.

U Kovárny

3.

U Křížku

4.

U Potoka

5.

U Sila

6.

Úzká

Pod písmenem Z

1.

Za Farou

2.

Zahradní

Pod písmenem Ž

1.

Žitná