Pod písmenem B

1.

Bor

2.

Budějovická

Pod písmenem D

1.

Dělnická

2.

Dolní

3.

Družstevní

Pod písmenem H

1.

Holkov

Pod písmenem CH

1.

Chodeč

Pod písmenem L

1.

Latrán

Pod písmenem P

1.

Průmyslová

Pod písmenem S

1.

Sídliště

2.

Skřidla

3.

Strahovská

Pod písmenem Š

1.

Školní

2.

Šumavská

Pod písmenem T

1.

Tovární

Pod písmenem V

1.

V Domkách

2.

V Úvoze

Pod písmenem Z

1.

Zahradní