Pod písmenem B

1.

Bavorovská

2.

Benďák

3.

Budějovická

Pod písmenem Č

1.

Čavyně

2.

Čelakovského

3.

Číčenická

4.

ČSLA

Pod písmenem D

1.

Dr. Hajného

2.

Družstevní

Pod písmenem E

1.

Elektrárenská

Pod písmenem F

1.

Fučíkova

Pod písmenem CH

1.

Chaty

2.

Chelčická

3.

Chmelenského

Pod písmenem J

1.

Jiráskova

Pod písmenem L

1.

Legií

2.

Lesní

Pod písmenem M

1.

Majerova

2.

Mánesova

3.

Míru

4.

Mlýnská

5.

Mokrého

Pod písmenem Ř

1.

Říční

Pod písmenem Š

1.

Štítného

2.

Šumavská

3.

Švermova

Pod písmenem T

1.

Tylova

2.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Jatek

2.

U Vojtěcha

3.

Újezd

4.

Ulička

Pod písmenem W

1.

Waldhauserova

Pod písmenem Ž

1.

Žižkovo nám.