Pod písmenem B

1.

Byšická

Pod písmenem Č

1.

Čečelická

Pod písmenem D

1.

Dobrovského

Pod písmenem H

1.

Havlíčkova

2.

Husova

Pod písmenem J

1.

Jiřího z Poděbrad

Pod písmenem M

1.

Mělnická

2.

Mlýnská

Pod písmenem O

1.

Ohrada

Pod písmenem R

1.

Riegrova

Pod písmenem S

1.

Smetanova

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova