Pod písmenem C

1.

Cukrovarská

Pod písmenem F

1.

Fučíkova

Pod písmenem I

1.

II. odboje

Pod písmenem L

1.

Lenfeldova

2.

Letní

3.

Lhota

4.

Lípová

5.

Luční

Pod písmenem O

1.

Olomoucká

2.

Opatovice

Pod písmenem R

1.

Radnická

2.

Revoluční

3.

Rychtářov

Pod písmenem Š

1.

Švermova

Pod písmenem T

1.

Tovární

2.

Trpínky

3.

Tržiště

4.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Jandovky

2.

U Jordánka

3.

U Mlýna

4.

U Splavu

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

2.

Zámecká

3.

Závodí

Pod písmenem Ž

1.

Žerotínova

2.

Žižkova