Pod písmenem A

1.

Alšova

Pod písmenem C

1.

Cihlářská

Pod písmenem F

1.

Farní

Pod písmenem H

1.

Háječkova

2.

Havlíčkova

3.

Hněvkov

4.

Humenec

Pod písmenem I

1.

Indrova

Pod písmenem J

1.

Jana Welzla

2.

Javorová

3.

Jílová

4.

Jiráskova

Pod písmenem O

1.

Oborník

2.

Obránců míru

3.

Olomoucká

Pod písmenem Ř

1.

Říční

Pod písmenem Š

1.

Školská

Pod písmenem Ž

1.

Žerotínov

2.

Žižkova