Pod písmenem B

1.

B. Němcové

2.

Betlém

3.

Brorsenova

4.

Březinova

Pod písmenem F

1.

Fučíkova

Pod písmenem CH

1.

Chelčického

Pod písmenem L

1.

Letiště

2.

Lipová

3.

Luční

4.

Lukavská

Pod písmenem R

1.

Raisova

2.

Revoluční

Pod písmenem Ř

1.

Řadová

Pod písmenem S

1.

Sadová

2.

Severní

3.

Smetanova

4.

SNP

5.

Sokolovská

6.

Spišská

Pod písmenem Š

1.

Šanderova

2.

Školská

3.

Špitálka

Pod písmenem T

1.

Terezy Svatové

2.

Tovární

3.

Tylova

4.

Tyršova