Pod písmenem B

1.

Boženy Němcové

2.

Březí

Pod písmenem H

1.

Havířská

Pod písmenem CH

1.

Chlum

Pod písmenem J

1.

J. A. Komenského

2.

Jiráskova

Pod písmenem M

1.

Majrov

2.

Masarykova

Pod písmenem N

1.

Na drahách

2.

Na láně

3.

Na Výhoně

4.

Nová

Pod písmenem O

1.

Opatovice

2.

Oslavanská

Pod písmenem P

1.

Pod Rybníkem

Pod písmenem S

1.

Sportovní

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem Z

1.

Zbudovice

2.

Zbýšov