Pod písmenem B

1.

Barákova

Pod písmenem Č

1.

Černín

2.

Čs. armády

Pod písmenem D

1.

Dělnická

2.

Družstevní

Pod písmenem E

1.

Erbenova

Pod písmenem F

1.

Farčina

Pod písmenem H

1.

Havlíčkova

2.

Hornická

3.

Hroudská

4.

Husova

Pod písmenem J

1.

Jungmanova

Pod písmenem L

1.

Levínská

Pod písmenem M

1.

Mlýnský ostrov

Pod písmenem Š

1.

Školská

2.

Šrámkova

Pod písmenem T

1.

T. G. Masaryka

2.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Hřbitova

2.

U Topírny

Pod písmenem V

1.

V Lukách

2.

Vápenka

3.

Velizská

4.

Vorlova

5.

Vrchlického

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova