Pod písmenem B

1.

Bolechov

2.

Brtná

Pod písmenem L

1.

Lhotice

2.

Lískovice

Pod písmenem M

1.

Miletín

Pod písmenem V

1.

Vitice

2.

Vřesník

Pod písmenem Ž

1.

Želiv