Pod písmenem Č

1.

Čajakova

2.

Černovská

3.

Červená

4.

Čulenova

Pod písmenem E

1.

Eduarda Nécseya

2.

Energetikov

Pod písmenem G

1.

Gabajova

2.

Gemerská

3.

Gerlachovská

Pod písmenem O

1.

Obežná

2.

Okrová

3.

Oravská

4.

Orolská

5.

Osiková

6.

Oslobodenia

7.

Osvety

Pod písmenem Š

1.

Šenkárovská

2.

Školská

3.

Štrková

Pod písmenem U

1.

U Hřiště

2.

Univerzitná

3.

Ústecká